Zorgportaal

Studenten uit het zorgportaal krijgen extra ondersteuning tijdens de eerste twee modules van de opleiding. Dit traject wordt georganiseerd voor studenten uit de kansengroepen (anderstaligen of laagtaalvaardigen, kortgeschoolden, mensen met gemiste onderwijskansen,...).

In het zorgportaal lopen de eerste twee modules over anderhalf jaar in plaats van één jaar. De lessen worden aangevuld met extra ondersteuning, individuele begeleiding en intensieve coaching. Zo krijg je de tijd om je de leerprocessen eigen te maken en om je studie en gezinsleven op elkaar af te stemmen. De kwaliteit van de opleiding blijft uiteraard steeds gegarandeerd.

Zorgportaal is een intensieve samenwerking tussen ZoWe verpleegkunde, ESF en VDAB.

Als anderstalige studente is het niet evident om aan een opleiding te beginnen. Hier heb ik de nodige studie- en taalondersteuning gekregen.
Mary Ann